Raposeiras Roubín, Sergio

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo