Raposeiras Roubín, Sergio

, Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo