Delgado Sánchez, Francisco Javier

, Hospital de la Santa Creu I Sant Pau, Barcelona