Comín Colet, Josep

, Hospital Universitari de Bellvitge, L'Hospitalet de Llobregat