Masana Marín, Lluìs

, Hospital Universitari de Sant Joan de Reus, Reus