Calvo Iglesias, Francisco E.

, Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo