Calvo Iglesias, Francisco E.

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo