Mesa Rubio, Dolores

, Hospital Universitario Reina Sofia, Córdoba