Peteiro Vázquez, Jesús C.

, Complexo Hospitalario Universitario A Coruña, A Coruña