Pedreira Pérez, Milagros

, Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, Santiago de Compostela