Mazón Ramos, Pilar

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, Santiago de Compostela