Prats Barrera, Judith

, Barbera del Valles (Barcelona)