Calero Molina, María Esther

Hospital Universitari de Bellvitge, L'Hospitalet de Llobregat