Calero Molina, María Esther

, Hospital Universitari de Bellvitge, L'Hospitalet de Llobregat